Toán 6 Kết nối tri thức Bài 13: Tập hợp các số nguyên

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 13: Tập hợp các số nguyên sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 13.

 • Giải Toán 6 Bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên – (Chân trời sáng tạo)
 • Giải Toán 6 Bài 2: Tập hợp các số nguyên – (Cánh diều)
 • Toán lớp 6 trang 58
 • Toán lớp 6 trang 59
 • Toán lớp 6 trang 60
 • Toán lớp 6 trang 61
 • Lý thuyết Toán 6 Bài 13: Tập hợp các số nguyên
 • Trắc nghiệm Toán 6 Bài 13 (có đáp án): Tập hợp các số nguyên

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 13: Tập hợp các số nguyên

1. Làm quen với số nguyên âm

Giải Toán 6 trang 58 Tập 1

 • Hoạt động 1 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1: Số – 3 đọc là âm 3. Tương tự, hãy đọc các số âm mà em thấy trên bản đồ thời tiết ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 2 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1: Bằng cách sử dụng dấu ” –”, hãy viết các số âm được nói đến trong Hình 3.3 ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 1 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1: Viết ba số nguyên dương và ba số nguyên âm và đọc các số em đã viết ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 59 Tập 1

 • Câu hỏi 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1: Khi được hỏi còn tiền không, Nam hóm hỉnh đáp: Mình còn âm mười nghìn đồng ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1: Ông M nhận được hai tin nhắn từ một ngân hàng với nội dung như sau: Tài khoản … 010 ….

  Xem lời giải

2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Giải Toán 6 trang 60 Tập 1

 • Câu hỏi 2 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1: Trên trục số, mỗi điểm sau nằm cách gốc O bao nhiêu đơn vị? a) Điểm 2; b) Điểm -4 ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1: Xuất phát từ gốc O, ta sẽ đi đến điểm nào nếu: a) Di chuyển 5 đơn vị ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 3 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1: Trên trục số các số nguyên âm nằm trước hay sau gốc O? Từ đó em hãy ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 4 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát trên trục số (H.3.6), ta thấy: 3 < 5 nhưng – 3 > – 5 ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 3 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 2; – 4; 0; 5; – 11; – 3; 9 ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 2 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1: Nhiệt độ trung bình vào tháng Giêng của ba thành phố lớn của nước Nga được ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 61 Tập 1

 • Tranh luận trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: Giả sử một con kiến bò trên sợi dây (giống như một trục số). Nếu nó đi ….

  Xem lời giải

Bài tập

 • Bài 3.1 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: Mỗi nhiệt kế dưới đây chỉ bao nhiêu độ C ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.2 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy sử dụng số nguyên âm để diễn tả lại ý nghĩa của các câu sau đây ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.3 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: Em hiểu ý nghĩa của mỗi câu sau như thế nào a) Khi máy bay ở độ cao ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.4 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: Biểu diễn các số sau đây trên cùng một trục số: 3; – 3; – 5; 6; – 4; 4 ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.5 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: Các điểm A, B, C, D và E trong hình dưới đây biểu diễn những số nào ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.6 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần -3; + 4; 7; – 7; 0; – 1; + 15 ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.7 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: So sánh hai số a) – 39 và – 54; b) – 3 179 và – 3 279 ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.8 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau: a) {x ∈ Z|-2 ≤ X < 4} ….

  Xem lời giải

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Kết nối tri thức

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *