Toán 6 Kết nối tri thức Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 14.

 • Giải Toán 6 Bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số nguyên – (Chân trời sáng tạo)
 • Giải Toán 6 Bài 3: Phép cộng các số nguyên – (Cánh diều)
 • Giải Toán 6 Bài 4: Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc – (Cánh diều)
 • Toán lớp 6 trang 62
 • Toán lớp 6 trang 63
 • Toán lớp 6 trang 64
 • Toán lớp 6 trang 65
 • Toán lớp 6 trang 66
 • Lý thuyết Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên
 • Trắc nghiệm Toán 6 Bài 14 (có đáp án): Phép cộng và phép trừ số nguyên

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

1. Cộng hai số nguyên cùng dấu

Giải Toán 6 trang 62 Tập 1

 • Hoạt động 1 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1: Từ gốc O trên trục số, di chuyển sang trái 3 đơn vị đến điểm A (H.3.10). Điểm A biểu diễn số nào? ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 2 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1: Di chuyển tiếp sang trái thêm 5 đơn vị đến điểm B (H.3.11). B chính là ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 1 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép cộng sau: (- 12) + (- 48); (- 236) + (- 1 025) ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 63 Tập 1

 • Vận dụng 1 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Sử dụng phép cộng hai số nguyên âm để giải bài toán sau. Một chiếc tàu ngầm ….

  Xem lời giải

2. Cộng hai số nguyên khác dấu

 • Câu hỏi trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số đối của 4; -5; 9; -11 ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số đối của mỗi số 5 và -2 rồi biểu diễn chúng trên cùng một trục số ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 3 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Từ điểm A biểu diễn số – 5 trên trục số di chuyển sang phải 3 đơn vị (H.3.15) đến điểm B. Điểm B biểu diễn kết quả phép cộng nào ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 4 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Từ điểm A di chuyển sang phải 8 đơn vị (H.3.16) đến điểm C. Điểm C biểu diễn kết quả của phép cộng nào? ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 64 Tập 1

 • Luyện tập 3 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính: a) 203 + (-195); b) (- 137) + 86 ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 2 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Sử dụng phép cộng hai số nguyên khác dấu để giải bài toán sau ….

  Xem lời giải

 • Tranh luận trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Tổng của hai số nguyên khác dấu là âm hay dương ….

  Xem lời giải

3. Tính chất của phép cộng

 • Hoạt động 5 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Tính và so sánh giá của a + b và b + a với a = – 7, b = 11 ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 6 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Tính và so sánh giá trị của (a + b) + c và a + (b + c) với a = 2, b = – 4, c = – 6 ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 65 Tập 1

 • Luyện tập 4 trang 65 Toán lớp 6 Tập 1: Tính một cách hợp lí: a) (-2019) + (-550) + (-451); b) (-2) + 5 + (-6) + 9 ….

  Xem lời giải

4. Trừ hai số nguyên

 • Hoạt động 7 trang 65 Toán lớp 6 Tập 1: Nửa tháng đầu một cửa hàng bán lẻ lãi được 5 triệu đồng, nửa tháng sau ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 8 trang 65 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy quan sát ba dòng đầu và dự đoán kết quả ở hai dòng cuối ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 66 Tập 1

 • Luyện tập 5 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính các hiệu sau: a) 5 – (-3); b) (-7) – 8 ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 3 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Nhiệt độ bên ngoài của một máy bay ở độ cao 10 000 m là – 48oC. Khi hạ cánh ….

  Xem lời giải

Bài tập

 • Bài 3.9 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính tổng hai số cùng dấu: a)(-7) + (-2); b)(-8) + (-5) ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.10 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính tổng hai số khác dấu: a) 6 + (-2); b) 9 + (-3) ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.11 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Biểu diễn – 4 và số đối của nó trên cùng một trục số ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.12 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép trừ sau: a) 9 – (-2); b) (-7) – 4 ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.13 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Hai ca nô cùng xuất phát từ C đi về phía A hoặc B như hình vẽ. Ta quy ước ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.14 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Mỗi hình sau đây mô phỏng phép tính nào ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.15 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính nhẩm: a) (-3) + (-2); b) (-8) – 7; c) (-35) + (-15) ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.16 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính một cách hợp lí: a) 152 + (-73) – (-18) – 127 ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.17 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức, khi: a); x = -26; b) x = 76 ….

  Xem lời giải

 • Bài 3.18 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Thay mỗi dấu * bằng một chữ số thích hợp để có ….

  Xem lời giải

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Kết nối tri thức

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *