Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 57 (Kết nối tri thức)

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 57 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6.

Giải Toán 6 Luyện tập chung trang 57 (Kết nối tri thức)

Giải Toán 6 trang 57 Tập 2

 • Bài 8.19 trang 57 Toán lớp 6 Tập 2: Cho bốn điểm phân biệt A, B, C và D, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. ….

  Xem lời giải

 • Bài 8.20 trang 57 Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba điểm A, B, C cùng nằm trên đường thẳng d sao cho B nằm giữa A và C. ….

  Xem lời giải

 • Bài 8.21 trang 57 Toán lớp 6 Tập 2: Cho điểm M trên tia Om sao cho OM = 5 cm. Gọi N là điểm trên tia đối của tia Om và cách O một khoảng bằng 7cm. ….

  Xem lời giải

 • Bài 8.22 trang 57 Toán lớp 6 Tập 2: Cho hai điểm phân biệt A và B cùng nằm trên tia Ox sao cho OA = 4 cm, OB = 6 cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OM. ….

  Xem lời giải

 • Bài 8.23 trang 57 Toán lớp 6 Tập 2: Trong hình vẽ dưới đây, em hãy liệt kê tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng. ….

  Xem lời giải

 • Bài 8.24 trang 57 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy vẽ 7 điểm trên một tờ giấy trắng sao cho có thể kẻ được 6 đường thẳng mà mỗi đường thẳng đều đi qua 3 trong 7 điểm đó. ….

  Xem lời giải

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Kết nối tri thức

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *