Bài 2 trang 20 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 2 trang 20 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số

Bài 2 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2: Một ô tô chạy hết 8 phút trên một đoạn đường với vận tốc trung bình 40 km/h. Hãy tính độ dài đoạn đường đó. Người lái xe muốn thời gian chạy hết đoạn đường đó chỉ 5 phút thì ô tô phải chạy với vận tốc trung bình bao nhiêu?

Lời giải:

Đổi: 8 phút =Bài 2 trang 20 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6giờ =Bài 2 trang 20 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6giờ;

5 phút =Bài 2 trang 20 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6giờ =Bài 2 trang 20 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6giờ.

Độ dài quãng đường đó là:

Bài 2 trang 20 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6(km).

Người lái xe muốn thời gian chạy hết quãng đường đó chỉ 5 phút thì ô tô phải chạy với vận tốc trung bình là:

Bài 2 trang 20 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6= 64 (km/h).

Vậy người lái xe muốn thời gian chạy hết quãng đường đó chỉ 5 phút thì ô tô phải chạy với vận tốc trung bình là 64 km/h.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động khám phá 1 trang 19 Toán lớp 6 Tập 2: Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là −32 m. Độ cao của đáy sông Sài ….

  • Thực hành 1 trang 19 Toán lớp 6 Tập 2: Tính giá trị biểu thức sau theo cách hợp lí. (20/7 x (-4)/(-5))+ ….

  • Hoạt động khám phá 2 trang 19 Toán lớp 6 Tập 2: Một hình chữ nhật có diện tích 48/35 m^2 và có chiều ….

  • Thực hành 2 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: a)(-2)/7 : 4/7; b) (-4)/5 : (-3)/11; c) ….

  • Bài 1 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2: Tính giá trị của biểu thức. a)((-2)/(-5) : 3/(-4)) x 4/5; b) ….

  • Bài 3 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2: Tính diện tích hình chữ nhật ABCD ở hình bên theo hai cách, trong ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *