Học TậpLớp 6Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bài 3 trang 20 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số

Bài 3 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2: Tính diện tích hình chữ nhật ABCD ở hình bên theo hai cách, trong đó có cách tính tổng diện tích các hình chữ nhật AEFD và EBCF. Hai cách đó minh hoạ tính chất nào của phép nhân phân số?

Bài 3 trang 20 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bạn đang xem: Bài 3 trang 20 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải:

Cách 1: (Tính chiều dài của hình chữ nhật ABCD sau đó tính diện tích)

Dựa vào hình vẽ: AB = AE + EB.

Chiều dài hình chữ nhật ABCD là:

Bài 3 trang 20 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6(m)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

Bài 3 trang 20 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6(m2)

Cách 2: Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng tổng diện tích hai hình chữ nhật ADFE và BCFE.

Bài 3 trang 20 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Diện tích hình chữ nhật ADFE là:

Bài 3 trang 20 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6(m2)

Diện tích hình chữ nhật BCFE là:

Bài 3 trang 20 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6(m2)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

Bài 3 trang 20 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6(m2).

Hai cách trên minh họa tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: 

Bài 3 trang 20 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động khám phá 1 trang 19 Toán lớp 6 Tập 2: Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là −32 m. Độ cao của đáy sông Sài ….

  • Thực hành 1 trang 19 Toán lớp 6 Tập 2: Tính giá trị biểu thức sau theo cách hợp lí. (20/7 x (-4)/(-5))+ ….

  • Hoạt động khám phá 2 trang 19 Toán lớp 6 Tập 2: Một hình chữ nhật có diện tích 48/35 m^2 và có chiều ….

  • Thực hành 2 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: a)(-2)/7 : 4/7; b) (-4)/5 : (-3)/11; c) ….

  • Bài 1 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2: Tính giá trị của biểu thức. a)((-2)/(-5) : 3/(-4)) x 4/5; b) ….

  • Bài 2 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2: Một ô tô chạy hết 8 phút trên một đoạn đường với vận tốc trung bình 40 ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rate this postTrường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button