Hoạt động khám phá 2 trang 19 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Hoạt động khám phá 2 trang 19 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số

Hoạt động khám phá 2 trang 19 Toán lớp 6 Tập 2: Một hình chữ nhật có diện tíchHoạt động khám phá 2 trang 19 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6m2 và có chiều dài làHoạt động khám phá 2 trang 19 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6m. Tính chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Lời giải:

Diện tích hình chữ nhật = Chiều dài . chiều rộng.

Chiều rộng = Diện tích hình chữ nhật : Chiều dài.

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

Hoạt động khám phá 2 trang 19 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6(m).

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật làHoạt động khám phá 2 trang 19 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6m.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động khám phá 1 trang 19 Toán lớp 6 Tập 2: Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là −32 m. Độ cao của đáy sông Sài ….

  • Thực hành 1 trang 19 Toán lớp 6 Tập 2: Tính giá trị biểu thức sau theo cách hợp lí. (20/7 x (-4)/(-5))+ ….

  • Thực hành 2 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: a)(-2)/7 : 4/7; b) (-4)/5 : (-3)/11; c) ….

  • Bài 1 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2: Tính giá trị của biểu thức. a)((-2)/(-5) : 3/(-4)) x 4/5; b) ….

  • Bài 2 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2: Một ô tô chạy hết 8 phút trên một đoạn đường với vận tốc trung bình 40 ….

  • Bài 3 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2: Tính diện tích hình chữ nhật ABCD ở hình bên theo hai cách, trong ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *