Bài 2 trang 23 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

Bài 2 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1:

Trong các phép chia sau, phép chia nào là phép chia hết, phép chia nào là phép chia có dư? Viết kết quả phép chia dạng a = b.q + r, với 0 ≤ r ≤ b.

a) 144:3;         b) 144:13;        c) 144:30.

Lời giải:

Phép chia hết là: 144:3.

Phép chia có dư: 144:13, 144:30.

Ta có: 144:3 = 48.3 + 0, nên 144:3 là phép chia hết. 

Ta có 144:13 = 13.11 + 1, nên 144:13 là phép chia có dư.

Ta có 144:30 = 30.4 + 24, nên 144:30 là phép chia có dư.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động khởi động trang 21 Toán lớp 6 Tập 1: Có thể chia đều 7 quyển vở cho ba bạn được không ….

  • Hoạt động khám phá 1 trang 21 Toán lớp 6 Tập 1: Có thể chia đều 15 quyển vở cho 3 bạn được không? Mỗi bạn được bao nhiêu ….

  • Thực hành 1 trang 22 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm số dư trong phép chia mỗi số sau đây cho 3: 255; 157 ….

  • Hoạt động khám phá 2 trang 22 Toán lớp 6 Tập 1: Viết hai số chia hết cho 11. Tổng của chúng có chia hết cho 11 không ….

  • Hoạt động khám phá 3 trang 22 Toán lớp 6 Tập 1: Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 6, số còn lại chia hết ….

  • Thực hành 2 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1: Không thực hiện phép tính, xét xem các tổng, hiệu sau có chia hết cho ….

  • Vận dụng trang 23 Toán lớp 6 Tập 1: Cho tổng A = 12 + 14 + 16 + x, x là số tự nhiên. Tìm x để A chia hết ….

  • Bài 1 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1: Khẳng định nào sau đây là đúng, khẳng định nào là sai ….

  • Bài 3 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên q và r biết cách viết kết quả phép chia có dạng ….

  • Bài 4 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: Trong phong trào xây dựng nhà sách của chúng ta, lớp 6A thu được 3 loại ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *