Bài 3 trang 98 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 3 trang 98 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài tập cuối chương 8

Bài 3 trang 98 Toán lớp 6 Tập 2: Trong hình vẽ dưới đây, hãy kể tên tất cả các góc. Dùng thước đo và sắp xếp số đo của chúng theo thứ tự giảm dần.

Bài 3 trang 98 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải:

Tất cả các góc trong hình trên và số đo của các góc đó như sau:

* Đỉnh A:

– Tia AB, AC, AD.

– Góc tạo thành: BAD, CAD, BAC .

– Số đo các góc tạo thành: BAD = 720, CAD = 220, BAC = 940.

* Đỉnh B:

– Tia BA, BC (tia BC trùng với tia BD)

– Góc tạo thành: ABC.

– Số đo các góc tạo thành: ABC = 550.

* Đỉnh C:

– Tia CA, CB (tia CB trùng với tia CD)

– Góc tạo thành: ACB.

– Số đo các góc tạo thành: ACB = 550.

* Đỉnh D:

– Tia DA, DB, DC.

– Góc tạo thành: ADB, ADC, BDC.

– Số đo các góc tạo thành:  ADB = 53o, ADC = 127o, BDC = 180o.

Do đó BAD = 720, CAD = 220, BAC = 940,ACB = 550,ADB = 53o, ADC = 127o, BDC = 180o. 

Vì 180o > 127o >  94o > 72o > 55o > 53o > 31o > 22o.

Nên BDC > ADC > BAC  > BAD > ABC > ADB > ACB > CAD.

Vậy các góc tạo thành trong hình trên là: BDC, ADC, BAC, BAD, ABC, ADB, ACB, CAD.

Các góc được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là: BDC, ADC, BAC, BAD, ABC, ADB, ACB, CAD với số đo tương ứng của các góc là 180o; 127o;  94o; 72o; 55o; 53o; 31o ; 22o.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài tập cuối chương 8 hay, chi tiết khác:

  • Câu 1 trang 96 – 97 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy tìm một hình vẽ tương ứng với mỗi khái niệm hình hình học. ….

  • Câu 2 trang 97 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy tìm một hình vẽ tương ứng với mỗi khái niệm hình hình học. ….

  • Câu 3 trang 97 – 98 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy tìm một hình vẽ tương ứng với mỗi khái niệm hình hình học. ….

  • Câu 4 trang 98 Toán lớp 6 Tập 2: Bổ sung vào chỗ chấm để hoàn thiện các câu sau cho đúng. ….

  • Bài 1 trang 98 Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ hình trong các trường hợp sau: a) Ba điểm A, B, C thẳng ….

  • Bài 2 trang 98 Toán lớp 6 Tập 2: Cho C là trung điểm của đoạn thẳng AB, O là trung điểm của đoạn ….

  • Bài 4 trang 98 Toán lớp 6 Tập 2: Đo chiều cao của em và một số bạn trong lớp. Em hãy kể tên một ….

  • Bài 5 trang 98 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm một số hình ảnh và ứng dụng của đường thẳng, góc trong thực tiễn. ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *