Bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 4 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị xem số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ?

a) 15 phút;

b) 20 phút;

c) 45 phút;

d) 50 phút.

Lời giải:

Đổi: 1 giờ = 60 phút.

Để tìm phân số biểu thị số phút chiếm bao nhiêu phần của một giờ, ta lấy số phút chia cho 60.

a) Phân số biểu thị 15 phút chiếm số phần của một giờ làBài 4 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Rút gọn phân số, ta được:Bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Vậy phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị 15 phút làBài 4 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6giờ.

b) Phân số biểu thị 20 phút chiếm số phần của một giờ làBài 4 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Rút gọn phân số, ta được:Bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Vậy phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị 20 phút làBài 4 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6giờ.

c) Phân số biểu thị 45 phút chiếm số phần của một giờ làBài 4 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 .

Rút gọn phân số, ta được:Bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 .

Vậy phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị 45 phút làBài 4 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6giờ.

d) Phân số biểu thị 50 phút chiếm số phần của một giờ làBài 4 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Rút gọn phân số, ta được:Bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 .

Vậy phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị 50 phút làBài 4 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6giờ.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động khám phá 1 trang 10 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát hai phân số 3/(-5) và (-21)/35 cho biết: a) Nhân cả ….

  • Hoạt động khám phá 2 trang 11 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát hai phân số (-20)/30 và 4/(-6)cho biết: a) Chia cả tử ….

  • Thực hành 1 trang 11 Toán lớp 6 Tập 2: Rút gọn các phân số (-18)/76; 125/(-375) ….

  • Thực hành 2 trang 11 Toán lớp 6 Tập 2: Viết phân số 3/(-5) thành phân số có mẫu dương. ….

  • Bài 1 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Áp dụng tính chất 1 và tính chất 2 để tìm một phân số bằng mỗi phân số sau: ….

  • Bài 2 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Rút gọn các phân số sau: 12/(-24); (-39)/75; ….

  • Bài 3 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Viết mỗi phân số dưới đây thành phân số bằng nó có mẫu số dương: ….

  • Bài 5 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Dùng phân số để viết mỗi khối lượng sau theo tạ, theo tấn. a) 20 kg ….

  • Bài 6 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị phần tô màu trong mỗi ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *