Bài 5 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 5 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 5 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Dùng phân số để viết mỗi khối lượng sau theo tạ, theo tấn.

a) 20 kg;   

b) 55 kg;   

c) 87 kg;    

d) 91 kg.

Lời giải:

Các đơn vị đo khối lượng sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé lần lượt là: tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g. Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn, liền nó.

Ta có: 1 tạ = 100 kg,  1 tấn = 1 000 kg.

Khi đổi từ kg sang tạ, ta chia số đó cho 100 (viết dưới dạng phân số)

Khi đổi từ kg sang tấn, ta chia số đó cho 1000 (viết dưới dạng phân số).

Phân số để viết các đại lượng khối lượng theo tạ, theo tấn là:

a) Ta có:

Bài 5 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6;

Bài 5 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Vậy phân số để viết 20 kg sau theo tạ, theo tấn lần lượt làBài 5 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6tạ;Bài 5 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6tấn.

b) Ta có:

Bài 5 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6;

Bài 5 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Vậy phân số để viết 55 kg sau theo tạ, theo tấn lần lượt làBài 5 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6tạ;Bài 5 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6tấn.

c) Ta có:

Bài 5 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6;

Bài 5 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Vậy phân số để viết 87 kg sau theo tạ, theo tấn lần lượt làBài 5 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6tạ;Bài 5 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6tấn.

d) Ta có:

Bài 5 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6;

Bài 5 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Vậy phân số để viết 91 kg sau theo tạ, theo tấn lần lượt làBài 5 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6tạ;Bài 5 trang 12 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6tấn.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động khám phá 1 trang 10 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát hai phân số 3/(-5) và (-21)/35 cho biết: a) Nhân cả ….

  • Hoạt động khám phá 2 trang 11 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát hai phân số (-20)/30 và 4/(-6)cho biết: a) Chia cả tử ….

  • Thực hành 1 trang 11 Toán lớp 6 Tập 2: Rút gọn các phân số (-18)/76; 125/(-375) ….

  • Thực hành 2 trang 11 Toán lớp 6 Tập 2: Viết phân số 3/(-5) thành phân số có mẫu dương. ….

  • Bài 1 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Áp dụng tính chất 1 và tính chất 2 để tìm một phân số bằng mỗi phân số sau: ….

  • Bài 2 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Rút gọn các phân số sau: 12/(-24); (-39)/75; ….

  • Bài 3 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Viết mỗi phân số dưới đây thành phân số bằng nó có mẫu số dương: ….

  • Bài 4 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị xem số phút sau đây ….

  • Bài 6 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị phần tô màu trong mỗi ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *