Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Chọn kí hiệu ∈ ; ∉ thích hợp cho

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên sách Cánh diều hay nhất, chi tiết
giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 2.

 • Giải Toán 6 Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên – KNTT
 • Giải Toán 6 Bài 2: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên – CTST
 • Toán lớp 6 trang 9
 • Toán lớp 6 trang 10
 • Toán lớp 6 trang 11
 • Toán lớp 6 trang 12
 • Toán lớp 6 trang 13
 • Lý thuyết Toán 6 Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
 • Trắc nghiệm Toán 6 Bài 2 (có đáp án): Tập hợp các số tự nhiên

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Trả lời câu hỏi giữa bài

Giải Toán 6 trang 9 Tập 1

 • Câu hỏi khởi động trang 9 Toán lớp 6 Tập 1: Trong bảng dưới đây có ghi dân số của một số tỉnh, thành phố ở nước ta năm 2019. ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 1 trang 9 Toán lớp 6 Tập 1: Phát biểu nào sau đây là đúng? ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 1 trang 9 Toán lớp 6 Tập 1: a) Đọc số sau: 12 123 452. b) Viết số sau: ba mươi tư nghìn sáu trăm năm mươi chín. ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 10 Tập 1

 • Luyện tập 2 trang 10 Toán lớp 6 Tập 1: Đọc các số sau: 71 219 367; 1 153 692 305. ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 3 trang 10 Toán lớp 6 Tập 1: Viết số sau: Ba tỉ hai trăm năm mươi chín triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn hai trăm mười bảy. ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 2 trang 10 Toán lớp 6 Tập 1: Cho các số: 966; 953. a) Xác định chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm của mỗi số trên. ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 11 Tập 1

 • Luyện tập 4 trang 11 Toán lớp 6 Tập 1: Viết mỗi số sau thành tổng theo mẫu ở Ví dụ 3: ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 3 trang 11 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát đồng hồ sau: ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 5 trang 11 Toán lớp 6 Tập 1: a) Đọc các số La Mã sau: XVI; XVIII; XXII; XXVI; XXVIII. ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 12 Tập 1

 • Hoạt động 4 trang 12 Toán lớp 6 Tập 1: So sánh: a) 9 998 và 10 000 ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 6 trang 12 Toán lớp 6 Tập 1: So sánh: a) 35 216 098 và 8 935 789; ….

  Xem lời giải

Bài tập

 • Bài 1 trang 12 Toán lớp 6 Tập 1: Xác định số tự nhiên ở Luyện tập 2 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều hay nhất , biết a, b, c là các chữ số ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 13 Tập 1

 • Bài 2 trang 13 Toán lớp 6 Tập 1: Đọc và viết: a) Số tự nhiên lớn nhất có sáu chữ số khác nhau ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 13 Toán lớp 6 Tập 1: Đọc số liệu về các đại dương trong bảng dưới đây: ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 13 Toán lớp 6 Tập 1: a) Đọc các số La Mã sau: IV, VIII, XI, XXIII, XXIV, XXVII. ….

  Xem lời giải

 • Bài 5 trang 13 Toán lớp 6 Tập 1: a) Viết các số sau theo thứ tự tăng dần: 12 059 369, 9 909 820, 12 058 967, 12 059 305. ….

  Xem lời giải

 • Bài 6 trang 13 Toán lớp 6 Tập 1: Viết tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn mỗi điều kiện sau: ….

  Xem lời giải

 • Bài 7 trang 13 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm chữ số thích hợp ở dấu * sao cho: ….

  Xem lời giải

 • Bài 8 trang 13 Toán lớp 6 Tập 1: Cô Ngọc cần mua một chiếc phích nước. Giá chiếc phích nước mà cô Ngọc định mua ở năm của hàng như sau: ….

  Xem lời giải

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *