Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 9: Ước và bội

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 9: Ước và bội sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 9.

 • Toán lớp 6 trang 28
 • Toán lớp 6 trang 29
 • Toán lớp 6 trang 30
 • Lý thuyết Toán 6 Bài 9: Ước và bội
 • Trắc nghiệm Toán 6 Bài 9 (có đáp án): Ước và bội

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 9: Ước và bội

 • Toán lớp 6 trang 28
 • Toán lớp 6 trang 29
 • Toán lớp 6 trang 30
 • Lý thuyết Toán 6 Bài 9: Ước và bội
 • Trắc nghiệm Toán 6 Bài 9 (có đáp án): Ước và bội

THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 9: Ước và bội sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết
giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 9.

A. Các câu hỏi trong bài

Giải Toán 6 trang 28 Tập 1

 • Hoạt động khởi động trang 28 Toán lớp 6 Tập 1: Ước và bội có họ hàng với nhau không nhỉ ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động khám phá 1 trang 28 Toán lớp 6 Tập 1: Lớp 6A có 36 học sinh. Trong một tiết mục đồng diễn thể dục nhịp điệu ….

  Xem lời giải

 • Thực hành 1 trang 28 Toán lớp 6 Tập 1: Chọn từ thích hợp trong các từ ước, bội thay thế ? ở mỗi câu sau ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 29 Tập 1

 • Hoạt động khám phá 2 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Số 18 có thể chia hết cho những số nào ….

  Xem lời giải

 • Thực hành 2 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm các tập hợp sau: a) Ư(17); b) Ư(20) ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động khám phá 3 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Chuẩn bị một số mảnh giấy nhỏ có chiều dài 3 cm. Ghép các mảnh giấy nhỏ đó ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 30 Tập 1

 • Thực hành 3 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm các tập hợp sau: a) B(4); b) B(7) ….

  Xem lời giải

B. Bài tập

 • Bài 1 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Chọn kí hiệu ∈ hoặc ∉ thay cho ? trong mỗi câu sau để được các kết luận ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm tập hợp các ước của 30. Tìm tập hợp các bội của 6 nhỏ hơn 50 ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Để viết được số 20 trước thì người thắng cuộc phải viết được số 16 ….

  Xem lời giải

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *